Lab Windows 7 phần 4 - Tìm hiểu các tính năng Internet Explorer 8

Lab Windows 7 phần 4 – Tìm hiểu các tính năng Internet Explorer 8

Internet Explorer 8 là trình duyệt web định tích hợp mặc định vào Windows 7, trong bài lab này sẽ hướng dẫn sử dụng một số tính nâng Internet Explorer 8 hữu ích như InPrivate Browsing, SmartScreen Filter, Web Accelerators, Web Slices giúp duyệt web an toàn hơn.

Lab-Window-74

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *