Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 10 – Cài đặt hệ thống tập tin

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 10 – Cài đặt hệ thống tập tin

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 10 – Cài đặt hệ thống tập tin: Trong chương trước chúng ta thấy rằng, hệ thống tập tin cung cấp cơ chế cho việc lưu trữ trực tuyến (on-line storage) và truy xuất tới nội dung tập tin, gồm dữ liệu và chương trình. Hệ thống tập tin định vị vĩnh viễn trên thiết bị lưu trữ phụ. Các thiết bị này được thiết kế để quản lý lượng lớn thông tin không thay đổi.

Chương này tập trung chủ yếu với những vấn đề xoay quanh việc lưu trữ tập tin và truy xuất trên các thiết bị lưu trữ phụ. Chúng ta khám phá các cách để xây dựng cấu trúc sử dụng tập tin, cấp phát không gian đĩa và phục hồi không gian trống để ghi lại vị trí dữ liệu và để giao tiếp với các phần khác của hệ điều hành tới thiết bị lưu trữ phụ. Các vấn đề về năng lực được xem xét thông qua chương này.

Chuong10-Cai dat he thong tap tin

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *