Cấu trúc máy tính - chương 3 - Khởi động PC về dấu nhắc lệnh

Cấu trúc máy tính – chương 3 – Khởi động PC về dấu nhắc lệnh

Cấu trúc máy tính – chương 3 – Khởi động PC về dấu nhắc lệnh: tìm hiểu quá trình khởi động đến dấu nhắc lệnh của PC, tạo và sử dụng đĩa cứu nạn Windows 9x (rescue disks), Sử dụng một số lệnh từ dấu nhắc lệnh,..

chuong3-cau-truc-may-tinh

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *