Download Windows 7 Service Pack 1 (SP1) - Cài đặt SP1 windows 7 32 bit 5

Download Windows 7 Service Pack 1 (SP1) – Cài đặt SP1 windows 7 32 bit

Windows 7 Service Pack 1 (SP1) 32 bit là gói nâng cấp duy nhất của windows 7 phiên bản 32bit giúp cho windows 7 hoạt động ổn định và bảo mật hơn. Dưới đây là link download SP1 windows 7 32 bit và hướng dẫn cài đặt nâng cấp cho windows 7 32 bit.

Download Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

Nâng cấp Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

Chạy file cài đặt -> chọn Next

Download Windows 7 Service Pack 1 (SP1) - Cài đặt SP1 windows 7 32 bit 1

Chọn Install

Download Windows 7 Service Pack 1 (SP1) - Cài đặt SP1 windows 7 32 bit 2

Windows 7 đang cài đặt nâng cấp SP1, quá trình cài đặt mất khoảng 10 – 20 phút

Download Windows 7 Service Pack 1 (SP1) - Cài đặt SP1 windows 7 32 bit 3

Windows 7 SP 1 đã được nâng cấp thành công -> chọn Close

Download Windows 7 Service Pack 1 (SP1) - Cài đặt SP1 windows 7 32 bit 4

Click chuột phải My Computer -> chọn Property để kiểm tra

Download Windows 7 Service Pack 1 (SP1) - Cài đặt SP1 windows 7 32 bit 5

Chúc các bạn thành công.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *