Cài đặt và cấu hình DNS trên CentOS - LAB LPI 2 (3)

Cài đặt và cấu hình DNS trên CentOS – LAB LPI 2 (3)

DNS viết tắt của chữ Domain Name System là dịch vụ không thể thiếu được trong mạng internet,một dich vụ then chốt của nhiều dịch vụ trên internet như web, mail,…nó có nhiệm vụ phân giải tên thành địa chỉ IP và ngược lại. Nhiều DNS server (DNS root) trên internet được xây dựng trên nền tảng Linux. Video này sẽ hướng dẫn Cài đặt và cấu hình DNS trên CentOS (một HĐH Linux được dùng phổ biến hiện nay) do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *