Download Sothink SWF to Video Converter Full key 11

Download Sothink SWF to Video Converter Full key

Sothink SWF to Video Converter là phần mềm convert (chuyển đổi) file flash SWF sang các file video như AVI, MPEG, MP4, 3GP, ngoài ra Sothink SWF to Video Converter còn hỗ trợ chuyển flash sang các ảnh động GIF, PNG, JPG, BMP… Nếu bạn đang cần convert SWF to Video thì có thể Download Sothink SWF to Video Converter Full key về máy tính để cài đặt và sử dụng. Bên dưới là hướng dẫn cài đặt Sothink SWF to Video Converter Full key chi tiết bằng hình ảnh.

DOWNLOAD Sothink SWF to Video Converter Full key

Cài đặt Sothink SWF to Video Converter Full key

– Giải nén và chạy file setup.exe -> chọn Next

Download Sothink SWF to Video Converter Full key 1

– Chọn I accept the agreement -> Next

Download Sothink SWF to Video Converter Full key 2

– Chọn Next

Download Sothink SWF to Video Converter Full key 3

– Click Next

Download Sothink SWF to Video Converter Full key 4

– Chọn Next

Download Sothink SWF to Video Converter Full key 5

Next tiếp

Download Sothink SWF to Video Converter Full key 6

– Chọn Install để cài đặt

Download Sothink SWF to Video Converter Full key 7

– Chọn Enter Key để Active Sothink SWF to Video converter

Download Sothink SWF to Video Converter Full key 8

Nhập thông tin Registration name và registration key vào -> OK

Download Sothink SWF to Video Converter Full key 9

Sothink SWF to video converter đã được active thành công.

Download Sothink SWF to Video Converter Full key 10

Màn hình làm việc của Sothink SWF to video converter

Download Sothink SWF to Video Converter Full key 11

Chúc các bạn thành công.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *