Download Prodict - Từ điển Anh Việt ngành kỹ thuật, kinh tế 8

Download Prodict – Từ điển Anh Việt ngành kỹ thuật, kinh tế

Prodict 2007 là phần mềm Từ điển Anh Việt miễn phí chuyên ngành kỹ thuật và kinh tế, nếu bạn đang cần tra từ tiếng Anh liên quan ngành kỹ thuật hay kinh tế hãy sử dụng từ điển Prodict 2007 nhé. Dưới đây là link Download Prodict 2007 + hướng dẫn cài đặt bằng hình ảnh.

Download Prodict 2007

Cài đặt phần mềm từ điển Prodict

– Chạy file setup -> chọn Next

Download Prodict - Từ điển Anh Việt ngành kỹ thuật, kinh tế 1

– Chọn I accept the terms of the lincese agreement -> chọn Next

Download Prodict - Từ điển Anh Việt ngành kỹ thuật, kinh tế 2

– Chọn Next

Download Prodict - Từ điển Anh Việt ngành kỹ thuật, kinh tế 3

– Next tiếp

Download Prodict - Từ điển Anh Việt ngành kỹ thuật, kinh tế 4

– Chọn Install để cài đặt

Download Prodict - Từ điển Anh Việt ngành kỹ thuật, kinh tế 5

Chọn Yes

Download Prodict - Từ điển Anh Việt ngành kỹ thuật, kinh tế 6

Prodict 2007 đã cài đặt xong, mở Prodict lên -> chọn OK

Download Prodict - Từ điển Anh Việt ngành kỹ thuật, kinh tế 7

Đây là màn hình làm việc chính của Prodict 2007

Download Prodict - Từ điển Anh Việt ngành kỹ thuật, kinh tế 8

Chúc các bạn thành công.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *