Thiết lập cấu hình mạng trên Fedora

Thiết lập cấu hình mạng trên Fedora – Lab Fedora phần 1

Bài trước đã hướng dẫn thiết lập hạn ngạch đĩa cho người dùng Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn thiết lập cấu hình mạng trên Fedora (đặt địa chỉ IP, xem cấu hình mạng, trạng thái mạng,…)

Cấu hình mạng Fedora – phần 1

DOWNLOAD phần 2

Cấu hình mạng Fedora – phần 2

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 1

DOWNLOAD phần 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *