Nero 6 là phần mềm ghi đĩa tốt nhất dùng ghi tiếng, ghi hình, sao lưu dữ liệu, nổi tiếng về sự tiện dụng, các bước hướng dẫn