Trong excel, việc định dạng đẹp hay không lại tùy thuộc nhiều vào thẩm mỹ của từng người. Tuy nhiên, ít nhất mọi người đều phải làm được