Cài đặt Vmware workstation 15 – Download Vmware workstation 15 full key

cài đặt vmware wordstation 15.5 - Download Vmware workstation 15 full key 07
  • Version
  • Download 3
  • File Size 490.03 MB
  • File Count 1
  • Create Date 28/10/2020
  • Last Updated 28/10/2020

Cài đặt Vmware workstation 15 - Download Vmware workstation 15 full key

Vmware workstation là nền tảng ảo hóa dành cho các máy trạm, máy tính cá nhân cho các sinh viên nghiên cứu học tập và các danh nghiệp có nhu cầu ảo hóa ở mức đơn giản, Vmware workstation cho phép ảo hóa các điều hành Linux, Windows và MacOS. Nếu các bạn cần sử dụng Vmware workstation để nghiên cứu ảo hóa thì có thể tải bộ cài đặt Vmware workstation 15 full key dưới đây và xem tham khảo thêm cách cài đặt Vmware workstation 15 nhé.

Cài đặt Vmware workstation 15

- Chạy file cài đặt > chọn Next

cài đặt vmware wordstation 15.5 - Download Vmware workstation 15 full key 01

- Check vào I accept the terms in the license agreement > chọn Next

cài đặt vmware wordstation 15.5 - Download Vmware workstation 15 full key 02

- Chọn next để tiếp tục cài

cài đặt vmware wordstation 15.5 - Download Vmware workstation 15 full key 03

- Chọn Next

cài đặt vmware wordstation 15.5 - Download Vmware workstation 15 full key 04

- Để mặc định chọn Next

cài đặt vmware wordstation 15.5 - Download Vmware workstation 15 full key 05

- Chọn Install để cài đặt

cài đặt vmware wordstation 15.5 - Download Vmware workstation 15 full key 06

- Chọn License để nhập key

cài đặt vmware wordstation 15.5 - Download Vmware workstation 15 full key 07

- Nhập License key (trong file key.txt) > chọn Enter

cài đặt vmware wordstation 15.5 - Download Vmware workstation 15 full key 08

- Chọn Finish để hoàn tất cài đặt vmware wordstation 15.5 Pro

cài đặt vmware wordstation 15.5 - Download Vmware workstation 15 full key 09

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *