Khi bạn sử dụng usb hay ổ cứng di động chép dữ liệu từ máy này sang máy khác thì khả năng usb, ổ cứng của bạn bị