Khi làm việc với Excel có thể chúng ta thường xuyên sử dụng một Font chữ và môt size chữ nào đó, chẳng hạn tôi thường dùng Font