Nếu các bạn đã từng truy cập vào các website cần độ bảo mật cao nên chạy ngôn ngữ java như các website thuế, ngân hàng,.. chắc sẽ