Khi cài đặt hệ điều hành cho máy tính, vấn đề khó khăn chúng ta hay thường gặp là thiếu driver cạt màn hình, driver sound card, touchpad,…để