iTools là phần mềm tải dữ liệu từ Iphone về PC, công cụ này giúp người dùng iPhone, iPad và iPod Touch quản lý và tạo các tập