Proshow Gold là phần mềm tạo Slideshow, các trình diễn thương mại, cho phép bạn tạo lập các tác phẩm trình chiếu cao cấp và chuyên nghiệp, không