Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng chỉ có CPU và RAM quyết định tốc độ của máy tính, nhưng thực tế tính độ máy tính nhanh hay chậm