Photoshop CS3 là một trong những phần mềm xử lý ảnh chuyên nghiệp tốt nhất do Adobe phát hành, được sử dụng rất phổ biến từ trước đến