Download Photoshop CS4 Portable - Photoshop CS4 không cài đặt 1

Download Photoshop CS4 Portable – Photoshop CS4 không cài đặt

Photoshop CS4 Portable là bản photoshop không cần cài đặt, nó có ưu điểm là chỉ cần mở và sử dụng trực tiếp, rất tiện lợi và nhanh chóng với dung lượng nhỏ, bạn có thể copy cả folder chứa bản portable đó vào USB để mang sang máy tính khác và sử dụng. Để sử dụng Photoshop CS4 Portable bạn phải download về máy tính:

Download Photoshop CS4 Portable. password giải nén: sharephanmem.com

– Sau khi download về máy tính, tiếp tục giải nén và chạy file Portable Photoshop CS4 với quyền Administrator

Download Photoshop CS4 Portable - Photoshop CS4 không cài đặt 1

– Chọn Extract

Download Photoshop CS4 Portable - Photoshop CS4 không cài đặt 2

Sau khi Extract xong ta được thư mục PhotoshopPortable

Download Photoshop CS4 Portable - Photoshop CS4 không cài đặt 3

– Mở thư mục PhotoshopPortable và chạy file PhotoshopPortable

Download Photoshop CS4 Portable - Photoshop CS4 không cài đặt 4

Chọn Accept để chạy phần mềm photoshop CS4 Portable

Download Photoshop CS4 Portable - Photoshop CS4 không cài đặt 5

– Check vào Don’t show again và chọn No

Download Photoshop CS4 Portable - Photoshop CS4 không cài đặt 6

Như vậy chúng ta đã có thể sử dụng được phần mềm Photoshop CS4 portable rồi, trong bài này mình chạy trên windows 7, các bạn chạy thử trên windows 8 và windows xem OK không nhé.

Chúc các bạn thành công.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *