Trong quá trình sử dụng AutoCad người dùng thường gặp vấn đề lỗi Font AutoCad, thiếu font là chuyện rất bình thường. Vì khi cài AutoCad đầu tiên