Tag: Hiren Boot

Hiren boot CD 15.2

Hiren BootCD là ứng dụng tạo file iso boot trên đĩa CD, USB tổng hợp nhiều tiện ích: tạo, định dạng, quản lý các phân vùng, sao lưu
Read More

Hiren boot CD 14.1

Hiren boot CD 14.1 là đĩa cứu hộ máy tính miễn phí bao gồm nhiều tiện ích giúp bạn cài đặt và sửa chữa máy tính một cách
Read More