USB Disk Security là phần mềm chống virus usb trên window, chống lại các loại virus auto run trên usb, ngăn chặn các mối đe dọa có thể