Sothink SWF to Video Converter là phần mềm convert (chuyển đổi) file flash SWF sang các file video như AVI, MPEG, MP4, 3GP, ngoài ra Sothink SWF to