Giáo trình Microsoft PowerPoint 2007

Giáo trình Microsoft PowerPoint 2007

Nội dung Giáo trình Microsoft PowerPoint 2007 gồm giới thiệu các tính năng mới trên powerpoint 2007, hướng dẫn cách tạo trình chiếu chuyên nghiệp, hướng dẫn xây dựng nội dung bài trình chiếu, tùy biến hiệu chỉnh bài trình chiếu, hướng dẫn sử dụng các hiệu ứng hoạt cảnh trên Powerpoint,…

Giao-trinh-Microsoft-PowerPoint-2007

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *