Tạo usb boot cài đặt window 7 bằng Windows7 USB/DVD Download Tool

Tạo usb boot cài đặt window 7 bằng Windows7 USB/DVD Download Tool

Để install window 7 nhanh chóng và tiết kiệm bạn nên tạo usb boot cài đặt window 7. Thao tác tạo usb cài window 7 cũng khá đơn giản vì microsoft có hỗ trợ công cụ tạo usb cho window 7. Trong bài này xin chia sẻ việc tạo usb install window 7 bằng công cụ Windows7 USB/DVD Download Tool.

Các bước tạo usb install window 7:

– Tải phần mềm Windows7 USB/DVD Download Tool tại đây.

– Nếu cài Window7 USB/DVD Download tool trên window xp cần cài thêm:

– Tải file ISO của window 7: window 7 32bit pro , window 7 64bit ultimate

– Cài đặt phần mềm Windows7 USB/DVD Download Tool.
+ Chạy file vừa tài về > chọn next

Tạo usb boot cài đặt window 7
+ Chọn Install

Windows7 USB/DVD Download Tool
+ Chọn Finish

usb install window 7_03

Sau khi cài xong, chạy chương trình Windows7 USB/DVD Download Tool lên.

usb install window 7_04

Chọn Browse để tìm và chọn file .ISO của window 7 > next

usb install window 7_05

Chọn USB device

usb install window 7_06

Chọn usb cần tạo usb boot > chọn Begin copying

Như vậy là usb của bạn đã có thể cài đặt được window rồi đó.

1 thought on “Tạo usb boot cài đặt window 7 bằng Windows7 USB/DVD Download Tool”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *