Download Vmware workstation 9 full key 12

Download Vmware workstation 9 full key + hướng dẫn cài đặt chi tiết

Vmware là phần mềm ảo hóa rất nổi tiếng, được sử dụng rất phổ biến hiện nay để tạo ra các máy ảo chạy hệ điều hành windows hay Linux, giúp xây dựng hệ thông mạng trên nền tảng ảo hóa giúp giảm chi phí đầu tư phần cứng, tiết kiệm điện và diện tích, dễ dàng di chuyển và quản trị,… Vmware workstation là phiên bản được Vmware xây dựng để ảo hóa cho các máy trạm dùng cho mục đích nghiên cứu, học tập, tuy nhiên nó vẫn cài được trên các hệ thống máy chủ mặc dù không mang lại hiệu suất làm việc cao như Vmware server.

Từ thời còn là sinh viên mình đã sử dụng Vmware Workstation để cài đặt các hệ điều hành windows hay Linux phục vụ cho công việc học tập và nghiên cứu rồi, hệ điều hành cài trên Vmware workstation chẳng khác gì cài trên máy tính thật, nó có đầy đủ các tài nguyên giúp như máy thật, vì bản chất nó sử dụng tài nguyên phần cứng của máy thật mà. Mình có ông anh đã xây dựng hệ thông mail server Zimbra trên nền tảng Vmware workstation chạy được hơn 5 năm rồi, đến giờ vẫn còn rất ổn định.

Mình nhận thấy Vmware workstation không chỉ giúp chúng ta xây dựng hệ thống áo hóa cho mục đích học tập, nghiê cứu mà hoàn toàn có thể mang lại rất nhiều lợi ích trong việc sử dụng vào thực tiển. Vì thế trong bài viết này mình muốn chia sẻ với các bạn hướng dẫn cài đặt Vmware workstation 9 full key chi tiết + link download Vmware workstation 9 full để giúp các bạn có thể học tập, nghiên cứu và áp dụng vào thực tế.

– Download Vmware workstation 9 full key

– Cài đặt Vmware workstation 9 chi tiết bằng hình ảnh:

Giải nén file .rar và chạy VMware-workstation-full-9.0.1-894247
Download Vmware workstation 9 full key 1

Chọn Next

Download Vmware workstation 9 full key 2

Chọn Typical để cài đặt mặc định

Download Vmware workstation 9 full key 3

Chọn Next

Download Vmware workstation 9 full key 4

Chọn Next tiếp

Download Vmware workstation 9 full key 5

Click Next

Download Vmware workstation 9 full key 6

Chọn Next

Download Vmware workstation 9 full key 7

Chọn Continue

Download Vmware workstation 9 full key 8

Nhập key (có trong file key.txt) -> chọn Next

Download Vmware workstation 9 full key 9

Chọn Finish

Download Vmware workstation 9 full key

Đã cài đặt xong Vmware workstation 9 full key. Mở Vmware workstation lên -> chọn Yes, I accept the terms in the licence agreement -> chọn OK

Download Vmware workstation 9 full key 11

Đây là màn hình làm việc của Vmware workstation 9

Download Vmware workstation 9 full key 12

Như vậy chúng ta đã cùng nhau cài đặt và active Vmware workstation 9 thành công rồi đó. Trong bài viết sau mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn cách sử dụng Vmware workstation nhé.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *