An Ninh – Bảo Mật

Phân loại tấn công DDOS và các biện pháp phòng chống

Tấn công DoS (Denial of Service – DoS) hay tấn công từ chối dịch vụ là dạng tấn công mà kẻ tấn công đánh vào một máy chủ nào đó (ví dụ Web server) làm hao tốn nhiều tài nguyên CPU, RAM hay băng thông mạng làm cho Server không còn khả năng phục vụ …

Phân loại tấn công DDOS và các biện pháp phòng chống Read More »