Download Visual Studio 2008 Full key + Hướng dẫn cài đặt 5

Download Visual Studio 2008 Full key + Hướng dẫn cài đặt

Visual Studio 2008 Full là ứng dụng máy khách cho phép các chuyên gia phát triển phần mềm có thể nhanh chóng tạo ứng dụng kết nối với chất lượng cao và những kinh nghiệm người dùng phong phú. Với Visual Studio 2008, các tổ chức sẽ thấy dễ dàng hơn so với các phiên bản trước trong việc capture và phân tích dữ liệu, điều đó có nghĩa họ có thể đưa ra được các quyết định hiệu quả trong công việc. Visual Studio 2008 cho phép mọi tổ chức có thể nhanh chóng tạo được các ứng dụng tin cậy, có khả năng quản lý và an toàn hơn để tận dụng Windows Vista™ và hệ thống Office 2007.

DOWNLOAD Visual Studio 2008 Full

Các tính năng nổi bật của Visual Studio 2008

 • Xây dựng các ứng dụng cho Windows, Web, hệ thống Microsoft Office, bộ .NET Framework, SQL Server, và Windows Mobile với các bộ thiết kế hỗ trợ kéo thả tích hợp
 • Visual Studio tích hợp Visual Basic, Visual C#, và Visual C++ để hỗ trợ hàng hoạt các môi trường phát triển thông dụng
 • Các tính năng biên tập như Edit, Continue và Microsoft IntelliSense® đơn giản hóa vòng lặp thiết kế, phát triển, tìm lỗi của ứng dụng.
 • Triển khai các ứng dụng client dễ dàng với ClickOnce, cho phép các nhà phát triển và các chuyên gia IT triển khai một ứng dụng và các yêu cầu của nó cũng như đảm bảo ứng dụng luôn được cập nhật mới nhất.
 • Xây dựng các ứng dụng hướng đến.NET Framework, giảm thiểu thời gian phát triển bằng cách giảm bớt nhu cầu mã kiến trúc nền và giúp tăng cường bảo mật ứng dụng
 • Sử dụng ASP.NET để tăng tốc quá trình tạo các ứng dụng web tương tác và lôi cuốn cùng các dịch vụ web. Master Pages cho phép các nhà phát triển dễ dàng quản lý tập trung bố cục của trang web.
 • Cộng đồng hàng triệu các nhà phát triển đảm bảo các nhà phát triển luôn tìm thấy đối tác làm việc cũng như các thành viên cộng đồng khác đồng thời cũng là những thách thức thú vị.

Yêu cầu hệ thống :

 • Máy tính bộ xử lý 1.6 GHz hay nhanh hơn
 • Visual Studio 2008 cài được trên các hệ điều hành sau :
 • Windows Vista® (x86 & x64) – mọi phiên bản ngoại trừ Starter Edition
 • Windows® XP (x86 & x64) Service Pack 2 hay mới hơn – mọi phiên bản ngoại trừ Starter Edition
 • Windows Server® 2003 (x86 & x64) Service Pack 1 hay mới hơn (mọi phiên bản)
 • Windows Server 2003 R2 (x86 & x64) hay mới hơn (mọi phiên bản)
 • Bộ nhớ RAM : 384 MB hay nhiều hơn (768 MB hay nhiều hơn đối với Windows Vista)
 • Dung lượng đĩa trống : 2.2 GB
 • Ổ đĩa cứng tốc độ 5400 RPM
 • Màn hình : độ phân giải 1024 x 768 hay cao hơn

Cài đặt Visual Studio 2008 Full key:

Sau khi tải Visual Studio 2008 Full về máy tính, dùng UltraISO hay winrar để mở file .ISO, chạy file setup.exe -> chọn Install Visual Studio 2008

Download Visual Studio 2008 Full key + Hướng dẫn cài đặt 5

Chọn Next

Download Visual Studio 2008 Full key + Hướng dẫn cài đặt 4

Nếu Key không được điền tự động thì dùng một trong hai key dưới đây để nhập vào -> chọn Next

XMQ2Y-4T3V6-XJ48Y-D3K2V-6C4WT

PYHYP-WXB3B-B2CCM-V9DX9-VDY8T

Download Visual Studio 2008 Full key + Hướng dẫn cài đặt 3

Chọn Install

Download Visual Studio 2008 Full key + Hướng dẫn cài đặt 2

Quá trình cài đặt mất vài phút -> Khi cài xong chọn Finish

Download Visual Studio 2008 Full key + Hướng dẫn cài đặt 1

Chúc các bàn thành công!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *