Video giới thiệu chương trình Microsoft Excel 2003

Video giới thiệu chương trình Microsoft Excel 2003

Video này giới thiệu chương trình Microsoft Excel 2003: giới thiệu sơ lược về giao diện excel, hướng dẫn căn bản cách mở chương trình excel, định văn bản cho bảng tính excel, cách sử dụng hàm Sum, Average, Max, Min. Có bài tập minh họa rất chi tiết và dễ hiểu.

 

Giới thiệu chương trình Microsoft Excel 2003 – Phần 1:

Giới thiệu chương trình Microsoft Excel 2003 – Phần 2:

Để làm chủ được excel bạn có thể đăng ký các khóa học Excel online từ các link dưới đây bạn sẽ được giảm 40% cho mỗi khóa học:

– Khóa học chinh phục excel công sở: goo.gl/YffMsw

– Khóa học hướng dẫn sử dụng thành thạo excel 2010 trong 3 giờ: goo.gl/eVD7ah

– Khóa học excel 2013 nâng cao: goo.gl/DlHtK9

Nguồn sưu tầm từ Internet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *