Video hướng dẫn sử dụng các Hàm Cắt Chuỗi LEFT-RIGHT-MID và Hàm SumIf

Video hướng dẫn sử dụng các Hàm Cắt Chuỗi LEFT-RIGHT-MID và Hàm SumIf

Video trước hướng dẫn sử dụng Hàm Tròn Round,Hàm And ,Hàm Or trong excel. Video này hướng dẫn sử dụng các Hàm Cắt Chuỗi LEFT-RIGHT-MID và Hàm SumIf trong excel 2003.

Các Hàm Cắt Chuỗi LEFT-RIGHT-MID và Hàm SumIf trong excel – Phần 1

Các Hàm Cắt Chuỗi LEFT-RIGHT-MID và Hàm SumIf trong excel – Phần 2

Để làm chủ được excel bạn có thể đăng ký các khóa học Excel online từ các link dưới đây bạn sẽ được giảm 40% cho mỗi khóa học:

– Khóa học chinh phục excel công sở: goo.gl/YffMsw

– Khóa học hướng dẫn sử dụng thành thạo excel 2010 trong 3 giờ: goo.gl/eVD7ah

– Khóa học excel 2013 nâng cao: goo.gl/DlHtK9

Nguồn sưu tầm từ Internet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *