Cách dùng hàm PROPER

Video hướng dẫn sử dụng Hàm Tròn Round,Hàm And ,Hàm Or trong excel

Video trước hướng dẫn sử dụng hàm IF trong excel 2003, hàm tính trung bình cộng AVERAGE,hàm count, hàm RANK để xếp hạng. Video này hướng dẫn sử dụng Hàm Tròn Round, hàm AND, hàm OR trong excel 2003.

Hướng dẫn sử dụng hàm ROUND, hàm AND, hàm OR trong excel – Phần 1

Hướng dẫn sử dụng hàm ROUND, hàm AND, hàm OR trong excel – Phần 2

Để làm chủ được excel bạn có thể đăng ký các khóa học Excel online từ các link dưới đây bạn sẽ được giảm 40% cho mỗi khóa học:

– Khóa học chinh phục excel công sở: goo.gl/YffMsw

– Khóa học hướng dẫn sử dụng thành thạo excel 2010 trong 3 giờ: goo.gl/eVD7ah

– Khóa học excel 2013 nâng cao: goo.gl/DlHtK9

Nguồn sưu tầm từ Internet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *