hướng dẫn ôn tập kết thúc môn và giải đề thi excel

Video hướng dẫn ôn tập kết thúc môn và giải đề thi excel

Video trước hướng dẫn giải bài tập ôn Excel tổng hợp. Video này hướng dẫn ôn tập kết thúc môn và giải đề thi excel.

Ôn tập kết thúc môn và giải đề thi excel – Phần 1

DOWNLOAD P1

Ôn tập kết thúc môn và giải đề thi excel – Phần 2

DOWNLOAD P2

Để làm chủ được excel bạn có thể đăng ký các khóa học Excel online từ các link dưới đây bạn sẽ được giảm 40% cho mỗi khóa học:

– Khóa học chinh phục excel công sở: goo.gl/YffMsw

– Khóa học hướng dẫn sử dụng thành thạo excel 2010 trong 3 giờ: goo.gl/eVD7ah

– Khóa học excel 2013 nâng cao: goo.gl/DlHtK9

Nguồn: sưu tầm từ Internet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *