Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly – chương 11 – Lập trình xử lý màn hình

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly – chương 11 – Lập trình xử lý màn hình

Giáo trình Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly – chương 11 gồm Lập trình xử lý màn hình và bàn phím, so sánh chức năng điều khiển màn hình của INT 10h của ROM BIOS với chức năng INT 21h, hướng dẫn cách lập trình xử lý bàn phím và một số ứng dụng của nó,…

Cau-truc-may-tinh-va-lap-trinh-assembly-Chuong-11-Lap-trinh-xu-ly-man-hinh

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *