Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly – chương 8 – Cấu trúc ĐK và vòng lặp

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly – chương 8 – Cấu trúc ĐK và vòng lặp

Nội dung giáo trình cấu trúc máy tính và lập trình Assembly – chương 8 – Cấu trúc ĐK và vòng lặp giúp học viên hiểu được tầm quan trọng của lệnh nhảy trong lập trình ASM, tìm hiểu lệnh nhảy không điều kiện JMP, lệnh nhảy có điều kiện, lệnh LOOP cho phép lặp 1 công việc với số lần nào đó, các lệnh so sánh và luận lý, tìm hiểu về chương trình con,…

Cau-truc-may-tinh-va-lap-trinh-assembly-Chuong-08-Cau-truc-DK-Loops

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *