Windows xp sp3 là hệ điều hành sử dụng cho PC, Laptop được giới thiệu 2001 và được xem như nền tảng hệ điều hành thành công nhất