Video tìm hiểu giao diện đồ họa Fedora Core

Video tìm hiểu giao diện đồ họa Fedora Core – Lab Fedora phần 1

Bài trước đã hướng dẫn cách cài đặt Hệ điều hành Fedora Core bằng đĩa CD Rom, bài này sẽ giới thiệu các bạn video tìm hiểu giao diện đồ họa Fedora Core, tìm hiểu các sử dụng các công cụ cơ bản trong chế độ xWindow thông qua giao diện GNOME và KDE như công cụ Web Browser, Terminal…

Lab Fedora Core của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *