Tổng hợp video hướng dẫn lab Linux Fedora của ĐH KHTN

Tổng hợp video hướng dẫn lab Linux Fedora của ĐH KHTN – phần 1

Bài viết này xin Tổng hợp video hướng dẫn lab Linux Fedora của ĐH KHTN – Lab Fedora phần 1.

 1. Video hướng dẫn cài đặt Fedora Core
 2. Video tìm hiểu giao diện đồ họa Fedora Core
 3. Video hướng dẫn tìm hiểu Text mode và một số lệnh căn bản của fedora
 4. Hướng dẫn cài đặt máy in, modem và cạt mạng trên Fedora
 5. Video hướng dẫn cài Font trên Fedora, bộ gõ Xvnkb
 6. Video hướng dẫn các thao tác trên hệ thống File Fedora
 7. Hướng dẫn chia Partition, Cdrom và Usb trên Fedora
 8. Video hướng dẫn quản lý phần mềm trên Fedora
 9. Hướng dẫn sử dụng tiện ích Vi, gom File, nén và giải nén trên Fedora
 10. Video hướng dẫn thiết lập người dùng trên File và thư mục
 11. Video hướng dẫn quản lí user trên giao diện đồ họa
 12. Thiết lập hạn ngạch đĩa cho người dùng Fedora
 13. Thiết lập cấu hình mạng trên Fedora
 14. Cấu hình Telnet, SSH, VNC server
 15. Cấu hình DHCP server trên Fedora
 16. Chia sẻ tài nguyên người dùng chung, máy in trên Fedora
 17. Video hướng dẫn quản trị Samba bằng giao diện GUI trên Fedora
 18. Quản trị Samba Swat trên Fedora
 19. Cấu hình NFS trong text mode trên Fedora
 20. Video hướng dẫn cấu hình NFS trên giao diện GUI
 21. Một số bài toán cơ bản trên Shell
 22. Chương trình Shell tạo IP Alias
 23. Chương trình shell thống kê kết nối mạng

Lab Linux của ĐH khoa học tự nhiên.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *