Chia sẻ tài nguyên người dùng chung, máy in trên Fedora – Lab Feora phần 1

FavoriteLoadingAdd to favorites

Bài trước đã hướng dẫn Cấu hình DHCP server trên Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn chia sẻ tài nguyên người dùng chung như máy in , thư mục,.. và giới hạn truy cập tài nguyên dùng chung trên Fedora.

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 1

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *