Quản trị Samba Swat trên Fedora

Quản trị Samba Swat trên Fedora – Lab Fedora phần 1

Bài trước đã hướng dẫn quản trị Samba bằng giao diện GUI trên Fedora .Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn Quản trị Samba Swat trên Fedora giúp việc quản trị samba chuyên nghiệp hơn.

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *