Giới hạn kết nối Internet sử dụng Proxy trên Fedora – Lab Fedora phần 2

FavoriteLoadingAdd to favorites

Bài trước đã hướng dẫn cấu hình chia sẻ Internet thông qua dịch vụ Proxy trên Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn cấu hình giới hạn kết nối Internet sử dụng Proxy trên Fedora.

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 2

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *