Tổ chức Webmail trên Fedora - Lab Fedora phần 2

Tổ chức Webmail trên Fedora – Lab Fedora phần 2

Bài trước đã hướng dẫn kiểm soát Email của người dùng trên Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn tổ chức Webmail trên Fedora.

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *