Thiết lập hệ thống Mail nội bộ trên Fedora

Thiết lập hệ thống Mail nội bộ trên Fedora – Lab Fedora phần 2

Bài trước đã hướng dẫn Cấu hình Hosting Web Server Apache trên Fedora để nhiều website trên một host Apache. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn thiết lập hệ thống Mail nội bộ trên Fedora.

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *