Thiết lập môi trường login web cho người dùng trên Fedora - Lab Fedora phần 2

Thiết lập môi trường login web cho người dùng trên Fedora – Lab Fedora phần 2

Bài trước đã hướng dẫn Thiết lập cấu hình mạng bằng webmin trên Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn thiết lập môi trường login web cho người dùng trên Fedora.

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *