Hướng dẫn sử dụng tiện ích Vi, gom File, nén và giải nén trên Fedora – Lab Fedora phần 1

Bài trước đã hướng dẫn quản lý phần mềm trên Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn sử dụng tiện ích Vi, gom File, nén và giải nén trên Fedora…

https://www.youtube.com/watch?v=1y2w7VlYvB4

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 1

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *