Video hướng dẫn quản lý phần mềm trên Fedora – lab Fedora phần 1

Bài trước đã hướng dẫn chia Partition trên Fedora, bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn quản lý phần mềm trên Fedora, quản lí phần mềm dạng rpm, cài đặt phần mềm xvnkb từ mã nguồn…

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 1

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Related Post

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *