Lab Học Linux của ĐH KHTN - phần 1

Lab Học Linux của ĐH KHTN – phần 1

Tổng hợp tất cả các bài hướng dẫn lab học Linux (Fedora) của trường ĐH KHTN ở dạng video ở cấp độ cơ bản nhất cho người mới bắt đầu học Linux, Video hướng dẫn rất chi tiết dễ học và thực hành theo, nội dung gồm các bài học sau:

 • Hướng dẫn cài hệ điều hành Fedora
 • Tìm hiểu về giao diện đồ họa
 • Text mode và một số lệnh cơ bản
 • Cài đặt máy in, modem, cạt mạng
 • Cài đặt Fonts
 • Các thao tác trên File system
 • Chia partition, sử dung CD rom, usb disk
 • Quản lý phần mềm
 • Tiện ích vi, gom file, nén file
 • Tìm hiểu và sử dụng các tiện ích trên Fedora
 • Quản lý người dùng (user) trên giao diện text
 • Thiết lập quyền truy cập trên file và thư mục
 • Quản lý người dùng trên giáo diện đồ họa
 • Thiết lập hạn ngoạch đĩa cho người dùng
 • Cấu hình mạng
 • Cấu hình telnet, ssh, vpn server
 • Cấu hình DHCP server
 • Chia sẻ tài nguyên người dùng chung máy in
 • Quản trị Samba Gui
 • Quản trị Samba Swat
 • Cấu hình NFS trên text mode
 • Cấu hình NFS trên Gui
 • Một số bài toán cơ bản trên shell script
 • Chương trình Shell tạo IP alias
 • Chương shell thống kê kết nối mạng

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *