Kiểm soát Email của người dùng – Lab Fedora phần 2

Bài trước đã hướng dẫn Thiết lập hệ thống mail cho nhiều miền trên Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn kiểm soát Email của người dùng trên Fedora.

https://www.youtube.com/watch?v=dtK2umcD6Wk
Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 2

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *