Thiết lập Firewall trên Fedora – Lab Fedora phần 2

Bài trước đã hướng dẫn Quản lí cache và log của Proxy trên Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn thiết lập Firewall trên Fedora.

https://www.youtube.com/watch?v=mrpMLxYnp2E&list=PLi1t1aCL78k5rVgc3oxKh_iQBRUlwwMUo
Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 2

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *