Thiết lập Firewall trên Fedora - Lab Fedora phần 2

Thiết lập Firewall trên Fedora – Lab Fedora phần 2

Bài trước đã hướng dẫn Quản lí cache và log của Proxy trên Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn thiết lập Firewall trên Fedora.

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *